ورود خروج

باشگاه تندرستی

علاقه مندان به حفظ تناسب اندام و سلامت حتی در سفر نیز می توانند برنامه های ورزشی خود را دنبال کنند.
سالن تندرستی هتل مارینا پارک با بهرگیری از امکانات و دستگاه های پیشرفته ،فضایی مناسب را برای استفاده 
استفاده کنندگان از این تجهیزات فراهم آورده.تلفن تماس و هماهنگی : 000 65 44 - 0764