اطلاعیه جدید

اطلاعیه جدید
به اطلاع میرسانیم مارینا پارک هتل وظیفه اجتماعی خود دانسته با هدف حفظ سلامت جامعه ی انسانی بصورت داوطلبانه و پیشتاز از تاریخ 15 اسفند ماه لغایت 20 فروردین 99 فعالیت خود را متوقف نماید.
امیدواریم پس از بهبود شرایط و با ضمانت سلامت و تندرستی افراد بتوانیم در خدمت هموطنان گرامی باشیم.
روابط عمومی مارینا پارک هتل
تاریخ درج: 15 اسفند 1398