ورود خروج

کریسمس مبارک (مارینا پارک هتل )

کریسمس مبارک (مارینا پارک هتل )

میلاد پیام آور توحید ، صلح و مهربانی

سمبل صبر و شکیبایی

پیامبر اولوالعزم

حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)

بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد

تاریخ درج: 5 دی 1395