ورود خروج

  • جایزه بهترین عملکرد مدیریت از جامعه تحقیقات کیفیت اروپایی- بلژیک
    جایزه بهترین عملکرد مدیریت از جامعه تحقیقات کیفیت اروپایی- بلژیک تاریخ اخذ : 1395/10/24
  • تندیس و گواهینامه طلایی مدیریت جامع کیفیت از سوئیس
    تندیس و گواهینامه طلایی مدیریت جامع کیفیت از سوئیس تاریخ اخذ : 1391/12/20
  • جایزه شعف مشتری از انگلستان
    جایزه شعف مشتری از انگلستان تاریخ اخذ : 1392/08/16