ورود خروج

اخلاق و آداب مهمانپذیری مارینا پارک

1-     میهمانان، مهمترین افراد هتل بوده و پذیرایی در شان آنان وظیفه ماست.
2-     سرلوحه فعالیت توسط کارکنان و مهمانپذیران ((همیشه حق با مهمان است)) ، میباشد.
3-     وظیفه مهمانپذیری خود میدانیم که کارکنان همواره با مهمانان با ملایمت همچون عزیران خود مواجه شوند. زیرا اعتقاد هتل بر تامین رضایت و آسایش مهمانان است که هتل را مانند منزل دوم خود قلمداد کنند.
4-     با همکاری کارکنانی متخصص ، هدف ایجاد فضائی ایمن و لذت بخش را داریم .