ورود خروج

فرانت آفیس یا پذیرش

هر بیزینس گسترده ای که شامل دپارتمانهای مختلف باشد نیاز به قسمتی جهت پذیرفتن مراجعه کنندگان دارد که به آن فرانت آفیس یا پذیرش اطلاق می گردد.

فرانت آفیس در هر بیزینس چهره و صدای آن بیزینس میباشد .

به طور مثال در یک هتل صرفنظر از درجه و تایپ هتل، به طور کلی فرانت آفیس یکی از مهمترین بخش های قابل رویت در هتل است، که با ایجاد تاثیر متقابل، ساده ترین راه ارتباط بین هتل و میهمان را ایجاد می نماید.
در قسمت فرانت آفیس یک هتل حجم بالایی از عملیات توسط پرسنل متخصص و کارآزموده و با اخلاق انجام می شود، این افراد می توانند با ارائه خدمات مطلوب و در خور انتظار میهمان و با برخورد مناسب در ایجاد اولین تاثیر در ذهن میهمان نقش بسزائی را ایفا نمایند .

از وظایف اولیه پرسنل فرانت آفیس می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1.ساختن پوشه اطلاعات میهمانان
2.انجام فرآیندهای دریافت و پرداخت میهمانان
3.هماهنگ کردن سرویس میهمانان
4.معرفی و فروش سرویس  به میهمانان
5.تضمین رضایتمندی میهمانان

منبع :مارینا پارک هتل
مدیریت فرانت آفیس