ورود خروج

چکیده ای از کار خانه داری در هتل

چکیده ای از کار خانه داری در هتل

در ابتدا می توان گفت در دنیای نظام یافته امروزی ما ،با توجه به تغییرات روز افزون در زندگی فردی و اجتماعی انسانها ،روابط و ضوابط در امور مختلف زندگی بطور کلی از صوزت قدیمی و ابتدایی خود خارج شده و به اشکال نوین و مشخص تری فرم گرفته است، به همین جهت است که مسائل و امور مربوط به زندگی خصوصی انسان ها که در گذشته در چهار دیواری خانه خلاصه میشد رفته رفته جنبه همگانی تری به خود گرفت و احتیاجات انسانها نسبت به یکدیگر با دید وسیع تر در پهنه عملیاتی گسترده تری نمایان می شود.

معنای کلمه خانه داری گرچه به رسم و سنت اجدادی ما منحصر به آب و جاروی منزل و پخت و پز بود ، ولی در حقیقت قواعد و نظام نوشته نشده ای را نیز دارا بود که بر اثر مرور زمان و با استفاده از تجربیات و نظریات که بانوان نوگرا از صورت وظیفه موروثی به شکل یک مبحث علمی و مهم در آمد که اکنون با معیار های معتبر و با ارزش تر سنجیده می شود و در صنعت هتلداری این بخش یکی از حساس ترین بخش ها و کارهای هتل معرفی می شود.

چارت خانه داری در هتل تشکیل شده است از مدیر خانه داری ،معاون خانه داری ، مسئول دفتر خانه داری ، سرپرست اتاق دارها ،متصدی البسه ، لاندری .

مدیر خانه داری :

معرفی

داری کسی است که به موقع در شیفت کاری خود حضور بهم رساند و بتواند بر کارکنان قسمت خود مدیریت نموده و از عهده تنبیه و تشویق و بازآموزی آن ها برآمده و کیفیت و کمیت کار خود را در سطح مناسب نگه داشته و دارای سایر مهارت های آمده در این استاندارد باشد


نمونه وظایف

توانایی نظارت بر تهیه فرم درخواست مرخصی و اضافه کاری 
شناسایی اصول پر کردن فرم های مختلف و پرداخت اضافه کاری ها 
شناسایی اصول قوانین سختی کار و مقررات مختلف مربوطه به پرداخت (تشویق و تنبیه) 
شناسایی اصول قوانین سختی کار و مقررات مختلف مربوط به اصول پرداخت در موارد بروز حادثه 
شناسایی قوانین مربوط به اصول پرداخت به بیمه و سرویس های آن 
توانایی نظارت بر حضور و غیاب کارکنان تحت مدیریت 
شناسایی اصول نظارت بر حضور غیاب کارکنان 
شناسایی نحوه تهیه برنامه کاری کارکنان 
شناسایی اصول محاسبه اقتصادی تغییر دکوراسیون 
شناسایی اصول تهیه طرح اقتصادی تغییر دکوراسیون 
شناسایی اصول همکاری با قسمت های فنی و مهندسی مدیریت و طراحان داخلی و خارجی 
شناسایی اصول تهیه آمار و بایگانی کردن تغییرات در اتاق ها 
توانایی بازدید از قسمت های مختلف تحت مدیریت در موارد لازم 
شناسایی اصول سازماندهی و سرپرستی خانه داری 
شناسایی نحوه بازدید واحد خانه داری 
توانایی حضور به موقع در شیفت کاری و اخذ دستور و برنامه کار از مسئول مربوطه 
شناسایی سلسله مراتب و اصول ارتباط 
شناسایی اصول مواقع لازم که باید در محل کار حضور داشت 
توانایی نظارت بر کار معاونت خانه داری و رسیدگی به مسایل جاری 
شناسایی اصول نظارت بر کار معاونت و رسیدگی به مسایل جاری 
شناسایی اصول مدیریت 
توانایی نظر دادن و یا پیشنهاد دادن در مورد تغییر دکوراسیون اتاقها و قسمتهای مختلف هتل 
شناسایی اصول دکوراسیون 
شناسایی مواقع لازم برای تغییر دکوراسیون 
توانایی حضور به موقع در شیفت کاری و اخذ دستور و برنامه کار از مسئول مربوطه 
توانایی نظارت بر کار معاونت خانه داری و رسیدگی به مسایل جاری 
توانایی نظر دادن و یا پیشنهاد دادن در مورد تغییر دکوراسیون اتاقها و قسمت های مختلف هتل 
توانایی بازدید از قسمت های مختلف تحت مدیریت در موارد لازم 
توانایی نظارت بر تهیه فرم درخواست مرخصی و اضافه کاری 
توانایی نظارت بر حضور و غیاب کارکنان تحت مدیریت 
توانایی اجرای استانداردهای مختلف مربوط به قوانین کار- مقررات اداری نظافت و بهداشت و غیره 
توانایی حضور به موقع در شیفت کاری و اخذ دستور و برنامه کار از مسئول مربوطه 
توانایی نظارت بر کار معاونت خانه داری و رسیدگی به مسایل جاری 
توانایی نظر دادن و یا پیشنهاد دادن در مورد تغییر دکوراسیون اتاقها و قسمت های مختلف هتل 
توانایی بازدید از قسمتهای مختلف تحت مدیریت در موارد لازم 
توانایی نظارت بر تهیه فرم درخواست مرخصی و اضافه کاری 
توانایی نظارت بر حضور و غیاب کارکنان تحت مدیریت 
توانایی اجرای استانداردهای مختلف مربوط به قوانین کار- مقررات اداری و نظافت و بهداشت و غیره 
توانایی ایجاد هماهنگی با سایر قسمت های داخلی هتل 
توانایی نظارت بر کار ادارات مهندسی و لاندری 
توانایی همکاری در تهیه بودجه سالانه در ارتباط با وسایل مصرفی و غیر مصرفی و تغییر دکوراسیون با واحدهای مربوطه 
توانایی تهیه برنامه های آموزشی در مواردی که ضرورت آموزشی وجود دارد 
توانایی رسیدگی به شکایات میهمانان و پیدا کردن اشیاء گمشده 
توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی 
ویژگی های شخصیتی

برای فردی که پست مدیریت را دارا می شود شرایط بسیار متفاوت تر از وظایف یک کارمند است
یک مدیر باید توانمندی ها و ویژگی های شخصیتی کاملی را در خود پرورش دهد تا بتواند مجموعه ای را به درستی و با رضایت کارمندان اداره کند. سلامت کامل جسمانی و روانی، ظاهر آراسته، خوش بیانی و خوش رویی و سریع الانتقال بودن در پاسخگویی به سوالات مراجعان و آشنایی کامل به یکی از زبان های انگلیسی و یا فرانسه و یا آلمانی، دقت عمل، وقت شناسی و اعتماد به نفس از دیگر خصوصیات مهم دارندگان این شغل است

مسئولیت های معاون خانه داری :

نظارت بر حضور و غیاب کارکنان بخش خانه داری و تنظیم برنامه مرخصی ساعتی و روزانه ها را داراست.

جمع آوری و تحویل دادن وسایل و ابزارهای از مسافرین هتل به بخش انبارداری.

 کنترل اتاق داران ( این کنترل شامل این است که پرسنل دارای فرم و آراستگی باشند)

در صورتی که رییس نباشد معاون خانه داری تمام وظایف را بر عهده می گیرد.

 همکاری با رییس خانه داری هتل  و بخش های دیگری که در مقالات بعدی بصورت مفصل بحث خواهد شد.