ورود خروج

مدیر داخلی هتل

یک مدیر داخلی خوب در هتل ، چه ویژگی هایی دارد:

مدیران داخلی هتل  سر شاخه های واحد های اجرایی هستند ، این افراد باید دارای دانش ، مهارت بالا و تجربه ی کافی برای کنترل امور باشند.

بخش هایی که مدیر داخلی باید در نظارت و اجرای آن ها فعالیت کند بسیار گسترده است که شامل بخش هایی چون واحد پذیرش هتل ،وضعیت فیزیکی هتل ، قسمت های زیر مجموعه ی فرانت آفیس ،انبار ونظارت بر قسمت های مرتبط با میهمانان می باشد.
با توجه به اینکه مدیران داخلی با پرسنل بخش های مختلف هتل در ارتباط هستند و ناظر کار های این بخش ها محسوب می شوند ، در نتیجه باید دارای ویژگی های شخصیتی عالی و بسیار خوش رفتار و صادق باشند ، به این ترتیب که رفتار آن ها سر مشق و الگوی پرسنل باشد.
از آنجایی که در هتل سیاست مدیریت باید بر مبنای مدیریت مشارکتی باشد و در این حالت است که نتایج بهتری حاصل می شود پس مدیر داخلی باید کلید مشارکت بین ارتباط مثبت پرسنل با هم و مشارکت هدفمند جهت ارتقای هتل و کسب رضایت میهمانان باشد.
شرح وظایف مدیر داخلی هتل به صورتی است که باید اطلاعات دقیقی در مورد خدمات نظافتی ساختمان و خانه داری ،اطلاعات و روابط عمومی قوی جهت هماهنگی ها و پذیرایی از سازمن ها اطلاعات و دانش و تجربه در مورد بخش های مختلف هتل ، دانش و اطلاعات در مورد بهداشت محیط و رفتار و شخصیت عالی داشته باشد که بتواند وظایف خود را که به شرح زیر است به درستی انجام دهد:
1.همکاری کامل با  مدیر عامل هتل و انجام دقیق دستورات وی
2.نظارت بر واحد پذیرش
3.رسیدگی به شکایت های میهمانان به صورت مستقیم
4.رسیدگی به وضعیت فیزیکی هتل به طور غیر مستقیم
5.نظارت کامل بر قسمت های زیر مجموعه مانند فرانت آفیس و انبار و...
6.شرکت در جلسات و ارائه آمار ها  و گزارشات مربوطه
7.نظارت بر تمام قسمت های مرتبط با خدمات میهمان 
منابع :سایت های هتلداری و اخبار مدیران داخلی
نویسنده:روابط عمومی مارینا پارک هتل