ورود خروج

آداب غذا خوردن

آداب غذا خوردن از جمله اصولی است که در تمام رستوران ها و در همه جای دنیا مشترک و همچنین مهم است،
چند اصل مهم در هنگام غذا خوردن:
1.لباس های مرتب و شیک بپوشید.
2.تلفن همراه ، کلید و کیف خود را روی میز قرار ندهید.
3.اجازه بدهید اول مهمان سفارش بدهد.
4.پیشاپیش پرداختی را انجام دهید.
5.از پیشخدمت در مورد قیمت ها سوال نپرسید و حدود قیمت مد نظر خود را با پیشنهاد یک غذا مشخص کنید.
6.از دستمال روی میز استفاده کنید.
7.با پیشخدمت برخورد مناسب،محترمانه و مهربان داشته باشید و او را با صدای بلند خبر نکنید و از کلمات لطفا و متشکرم استفاده کنید.
8.اگر غذا بصورت بوفه بود به میزانی که میل میفرمایید غذا در ظرفتان بریزید و اسراف نکنید .
9.غذایی که به خوبی پخته نشده را پس بفرستید.
10.بعد از اتمام غذا قاشق و چنگال را خارج از بشقاب نگذارید.
11.هنگام میل کردن غذا صحبت نکنید و همچنین قبل از اتمام غذای اصلی صحبت کاری را شروع نکنید.
12.زمانی شروع به خوردن کنید که همه ی همراهانتان بر سر میز نشسته باشند.
13.آرام و با حوصله غذا بخورید و از لقمه های کوچک استفاده کنید.
منابع : سایت های الی گشت ، برترین ها ،سفرمی ،راه نو
نویسنده : روابط عمومی مارینا پارک هتل