ورود خروج

مارینا جزیره کیش

اولین و بی نظیر ترین مارینا ایران با ظرفیت پهلو گیری و پارک 278 شناور تفریحی و لوکس 

در ابعاد مختلف در مجموعه مارین دریای تابان کیش واقع است .با وجود این مارینا ،مالکین دیگر دغدغه به آب اندازی و آب گیری شناور ها را نداشته و قایق هایشان در محیطی امن و توسط پرسنل متخصص سرویس و نگهداری می گردد.
در چنین فضایی مالکان تنها از دریانوردی خود لذت خواهند برد