ورود خروج

غواصی

غواصی در مارینا پارک هتل:

جزیره کیش یکی از بکرترین و زیباترین مناطق خلیج فارس از نظر محیط زیست دریایی بوده و وجود صخره های مرجانی و آبهای شفاف و کریستالی آنرا به مقصد مهم غواصی کشور تبدیل نموده است.

غواصی در اعماق دریا و دیدار ماهیان ،مرجان ها و جانوران دریایی یکی از متفاوت ترین لحظات زندگی شما را پدید خواهد آورد.