ورود خروج

تیوب سواری

تیوب سواری:

چنانچه به دنبال یکی از هیجان انگیز ترین تفریحات دریایی هستید،قطعا تیوب سواری را بایستی انتخاب نمایید.

شما سوار بر تیوب توسط یک قایق تندرو بر روی سطح آب کشیده می شوید.

این تفریح را می توانید به شکل انفرادی یا با دوستان و خانواده تجربه نمایید.
در هوای گرم تابستان حتما باید این تفریحات آبی را تجربه کرد.