ورود خروج

جت فلایر

ماشین پروازی جت فلایر

تعریفی جدید از هیجان را برایتان به ارمغان آورده و تلفیقی از قدرت سرعت در حین پرواز روی سطح آب را برایتان فراهم می آورد . با مکش آب توسط یک ماشین مخصوص ،فرد این قدرت را بدست می آورد تا یک پرواز کنترل شده همراه با تعادل و مانور های پروازی عالی در بالای سطح آب را تجربه نماید. یادگیری کار با جت فلایر بسیار آسان است و متقاضیان توسط مربیان مجرب در مدت کوتاهی تعلیم داده می شوند.پس از تعلیم به راحتی با این وسیله از پرواز روی سطح آب لذت ببرید.