ورود خروج

درباره ماساژ و اسپا نیلوفر آبی

درباره نیلوفر آبی

برخی از خدمات اسپا شامل:

Beauty spa,Health spa,Sea spa,Daily spa,Spa Therapy و... در اماکنی از جمله: Hotel Resort & spa,Village spa,Spa club,Spa Destination ارائه می شوند. در این اماکن spa تاکید و توجه جدی به کلیه حواس طبیعی و پنج گانه انسان می شود. استفاده از رنگ های خاص به همراه رژیم غذایی و موزیک های مخصوص، همه و همه بر اساس استانداردهای تدوین شده در خدمت آرامش بخشی انسان قرار می گیرند. این مرکز به عنوان نخستین مرکز خدمات اسپا (spa) در ایران و با تحقق استانداردهای جهانی خدمات متنوعی را جهت استفاده فراهم نموده است