ورود خروج

روزملی خلیج فارس و روز کار و کارگرمبارک باد

روزملی خلیج فارس و روز کار و کارگرمبارک باد  دهم اردیبهشت "روز ملی خلیج فارس" نماد وحدت و همگرایی ایرانیان در حفظ تمامیت ارضی این سرزمین کهن و همچنین 11 اردیبهشت روز کار و کارگر ، بر همه هموطنان عزتمند به ویژه ساکنان دریا دل و گردشگران خوب جزیره زیبای کیش تبریک و تهنیت باد.
تاریخ درج: 10 اردیبهشت 1398