ورود خروج

پلاژ بانوان و آقایان

پلاژ بانوان و آقایان

جزیره کیش در سال های اخیر پیشرفت چشم گیری در صنعت گردشگری کرده است و ‏امکانات تفریحی و رفاهی متعددی در آن تأسیس شده است که از جمله ی آن ها پلاژ زیبای بانوان و آقایان جهت امنیت و فراهم نمودن امکانات برای شنا و گرفتن  و شن بازی کودکان در یک روز خوب است.بانوان همانند آقایان نمی توانند در هر کجای ساحل زیبای خلیج فارس که دوست دارند به راحتی شنا کنند پس به همین خاطر مسئولین پلاژ بانوان کیش را برای خانم ها راه اندازی کرده اند، که بانوان با لباس شنا و امنیت بتوانند شنا کنند و حمام آفتاب بگیرند.پلاژ آقایان در شرق جزیره می باشد و پلاژ بانوان در غرب جزیره می باشد.