ورود خروج

شهر زیر زمینی کاریز

شهر زیر زمینی کاریز

بر خلاف تصور عموم مردم، همه خوشگذرانی های کیش به تفریحات آبی و خرید و تماشای جُنگ های متنوع آن ختم نمی شود بلکه این جزیره دیدنی ها و جاذبه های دیگری نیز در خود دارد.در طول سفرتان به جزیره کیش یک روز را برای بازدید از شهری با عمق ۱۶ متر و قدمت ی کهن که به ۲۵۰۰ سال پیش بر می گردد خالی کنید، تا از مهارت و تبهر ایرانیان بهره مند شویدکاریز شهر زیرزمینی پمشهور وپر آوازه ای که شهرت آن جهانی است و تلفیقی از هنر ایرانی و طبیعت زیبای جزیره ی کیش که در کنار ساحل نیلگون خلیج فارس واقع شده می باشد و همین خود دلیلی شده تا گردشگران و میهمانان  زیادی ایران و از سراسر جهان برای بازدید از شگفتی ها آن به این جزیره در جنوب ایران سفر کنند.