ورود خروج

استاندارد و گواهینامه

 • گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران
  گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران تاریخ اخذ : 1395/11/01
 • گواهینامه ایزو 10004:2012
  گواهینامه ایزو 10004:2012 تاریخ اخذ : 1395/09/08
 • گواهینامه ایزو 50001:2010
  گواهینامه ایزو 50001:2010 تاریخ اخذ : 1399/09/08
 • گواهینامه ایزو 9001:2008
  گواهینامه ایزو 9001:2008 تاریخ اخذ : 1387/09/06
 • گواهینامه ایزو 22001:2005
  گواهینامه ایزو 22001:2005 تاریخ اخذ : 1384/09/09