ورود خروج

استاندارد و گواهینامه

  • گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران
    گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران تاریخ اخذ : 1390/11/01
  • گواهینامه ایزو 10004:2012
    گواهینامه ایزو 10004:2012 تاریخ اخذ : 1391/09/08