ورود خروج

پارک

فضای سبز یکی از مهم ترین آیتم ها در طراحی هتل هاست ، در مارینا پارک هتل کیش گیاهان زیبا وسرسبزی وجود دارد که هنگام گذران وقت در کنار آنها روحیه ای دوچندان به شما دست خواهد داد.تنوع گیاهی گسترده ،زیبایی خاصی به فضای پارک بخشیده، که حس آرامش و لذت را برای شما به ارمغان می آورد.