ورود خروج

برای دومین بار همایش شرکت کوبل دارو در سالن همایش کامتینا

برای دومین بار همایش شرکت کوبل دارو در سالن همایش کامتینا به گزارش روابط عمومی مارینا پارک هتل کیش برای دومین بار همایش شرکت کوبل دارو در مارینا پارک هتل کیش برگزار خواهد شد.
 این شرکت سعی بر آن داشته تا برای تمامی اقشار جامعه خدمات و محصولات مقرون به صرفه فراهم آورد . برتری، نو آوری و صداقت شعار اعضای این شرکت است،همایش این گروه نیز بر همین مبنا چهارشنبه در تاریخ 98/9/27  با حضور110 تن از اعضای این شرکت در سالن کامتینا مارینا پارک هتل کیش  برگزار خواهد شد.
تاریخ درج: 26 آذر 1398