ورود خروج

ماراتن پدلبرد

ماراتن پدلبرد برگزاری ماراتن آزاد پدلبورد 18 کیلومتر در مارینا کیش در دو بخش اقایان و بانوان 
نفرات برتر بخش آقایان:

نفر اول سعید برتینا 🥇
نفر دوم علی کاکولاریمی 🥈
نفر سوم مرتضی شریفی🥉
.
نفرات برتر بخش بانوان:
نفر اول مینا اقرلو 🥇
نفر دوم یگانه یاقوت پور🥈
نفر سوم مریم حلیمی🥉
تاریخ درج: 27 اردیبهشت 1400