ورود خروج

مدیریت کل مارینا پارک هتل

مدیریت کل مارینا پارک هتل با تصمیم هیئت مدیره مارینا پارک هتل جناب آقای علی جعفری به سمت مدیرکل منصوب شدند.
ایشان از مدیران با سابقه صنعت هتلداری کشور، از جمله مدیریت در مجموعه های گروه هتل های پارسیان ( استقلال، انقلاب، اوین تهران) و هتل های چمران و پارس شیراز می باشند.
با آرزوی توفیق روز افزون 

تاریخ درج: 1 آبان 1399